เงือกฟ้า

เงือกฟ้า หมอนอิง ควง ร่วมสอนว่ายน้ำคนหูหนวกในกิจกรรม

เงือกฟ้า ด้วยความตระหนักถึงปัญหาการจมน้ำที่ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิต

เงือกฟ้าจากการจมน้ำทั่วโลกมีมากถึง 372,000 คนต่อปี สปีโด จึงได้จัดกิจกรรม Swim Generation ขึโดยความมุ่งหวังที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับคนหูหนวก ภายใต้ชื่อโครงการ Speedo Swim Generation 2018 โดย คุณชัญญา ปวีณเมธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์สปีโด และคุณจันทร์จิรา เกียรติภราดร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้แถลงและเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ที่ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี- รังสิตวัตถุประสงค์ สปีโดมุ่งเน้นที่หลักการ 3 ข้อ ได้แก่

เงือกฟ้า

1. ความปลอดภัย การว่ายน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเด็กว่ายน้ำขั้นพื้นฐานว่ายน้ำการอยู่รอดความปลอดภัยในน้ำและทักษะการช่วยชีวิตที่ปลอดภัย  

Read More